March 22, 2021

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​

นายยศสรัล แต้มคงคา (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไว เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัช เบญจาทิกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังสุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564​

บทความน่าสนใจ

โรงงาน 1 เลขที่ 42/1 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 14 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210​

All right reserved ©2022 Waiwaisenmee​

Design By

Contact Us