June 24, 2022

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ร่วมสนับสนุนโครงการ “สาธารณสงเคราะห์วัดช่วยบ้านเพื่อ พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” จ.เชียงใหม่

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย "เส้นหมี่อบแห้งไวไว" และ "เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว" มอบผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “สาธารณสงเคราะห์วัดช่วยบ้านเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” กิจกรรมเพื่อการสงเคราะห์สาธารณชนเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยการมอบปัจจัย ๔ ที่มีการช่วยเหลือด้วยสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ด้านจิตใจ โดยการมอบธรรมะเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในคราวประสบสาธารณภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจกรอบงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ณ คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

บทความน่าสนใจ

โรงงาน 1 เลขที่ 42/1 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 14 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210​

All right reserved ©2022 Waiwaisenmee​

Design By

Contact Us